De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Delaere Womenswear.

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, die je hier kan downloaden.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

 

 

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires en toebehoren. Dit samen met het herroepingsformulier.

 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gedragen zijn. Aan ieder kledingstuk hangt een beveiligingslabel. Bij het verwijderen van dit label verliest de klant zijn herroepingsrecht.

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Delaere Womenswear alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Delaere Womenswear de goederen heeft teruggekregen.

 

Delaere Womenswear betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige goederen
  • goederen zonder beveiligingslabel
  • goederen die geuren bevatten van parfums of andere